Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปปอเรชั่น จำกัด มหาชน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,846.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 

เอกสารแนบ

เอกสาร 30

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง