Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET-A๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) ทส o๒๑๑.๑/๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET-A๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) ทส o๒๑๑.๑/๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET-A๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) ทส o๒๑๑.๑/๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ

14

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง