Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บัดนี้ การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิปท็อปคาร์แคร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,542.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

177

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง