Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

"ภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"

"ภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"
"ภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"
กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) สำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เตรียมความพร้อมอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 แห่งสำหรับช่วยเหลือประชาชน หากเกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกับชุดกู้ภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ดังนี้
1.ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
2.ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จอดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3.ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จอดที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
4.ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ จอดที่สนามบินกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.ศูนย์ปฏิบัติการคลองหลวง ณ สนามบินคลองหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จังหวัดปทุมธานี

แกลเลอรี่