Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค.63 ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ และโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่