Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม. โดยวิธีเพราะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 15,284.95 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)

เอกสารแนบ

455

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง