Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม.

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม.

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 177 กทม. ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายสนธิ เมฆศิลป์ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 27,985.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

238

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง