Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

กองการบิน สป.ทส. ปฏิบัติการบินแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กองการบิน สป.ทส. ปฏิบัติการบินแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

"ส่งกำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับไฟเหนือ" 🔥🔥🔥
🚁 กองการบิน สป.ทส. ปฏิบัติการบินแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 🚁
📍วันที่ 26 มีนาคม 2563 📍
🚩 พื้นที่ อช.ดอยสุเทพ-ปุย
.....เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ศ.ภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลของ ทส. 
ร่วมกับ ศูนย์แก้ไขปัญหาส่วนหน้าฯ ทส. ปกท.ทส. มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. บูรณาการกำลังพล/เครื่องมือ เข้าแก้ไขสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ทำการบินสำรวจและทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน ฮ. 3 ลำ  ร่วมกับภาคพื้นดับไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ!!!

แกลเลอรี่