Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 6895 กทม.

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 6895 กทม.

บัดนี้ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด ผู้มีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 3,411.16 บาท (สามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

เอกสารแนบ

80

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง