Loading...

กองการบิน

Aviation

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร ๑๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร ๑๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้มีโครงการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร ๑๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร ๑๗๑ กทม. จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนธิ เมฆศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

doc12364820190625105731

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง