Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562

กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562

กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “FONLUANG LET’S GO for Goal” แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและแผนการช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งประจำปี 2562

แกลเลอรี่