Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

หนังสือส่วนอำนวยการ กองการบิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือส่วนอำนวยการ กองการบิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 3 ป้าย  จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ชุติมา ตรายาง ผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,100.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

68_2

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง