Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร0) จำนวน ๕o ถัง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร0) จำนวน ๕o ถัง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร0) จำนวน ๕o ถัง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

338

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง