Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ่อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ่อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่กองการบินเข้าร่วม การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ่อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการบรรยายและฝึกการอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น การโรยตัวจากที่สูง เป็นต้น

แกลเลอรี่