Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน มีโครงการซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

7 ก.ย. 61