Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม กองการบิน

ดูทั้งหมด
กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบนโยบาย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 จังหวัด พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย เพื่อเป็นการ Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ กองการบินได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหาอีกด้วย

10 ต.ค. 62